SYSTEM SZKOLENIA

Pracujemy wg system szkolenia opracowanego na podstawie Programu Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, który uwzględnia cztery obszary oddziaływania na poszczególnych etapach szkolenia: techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny i teoretyczny.

Zdajemy sobie sprawę, że szkolenie piłkarskie to długi i wszechstronny proces. Nie da się wychować kompletnego piłkarza, skupiając się jedynie na jednym, wybranym aspekcie szkolenia.

Aby zwiększyć szansę i dać możliwość dziecku na spełnienie jego a także naszych marzeń na grę na wysokim poziomie patrzymy i staramy rozwijać się wszystkie najważniejsze filary, które warunkują prawidłowy proces szkolenia a są nimi: kreatywność, intensywność, szczegółowość, indywidualizacja, edukacja i mentalność.

Bambini

Grupa H
U5 | 2-5 lat

W tej kategorii wiekowej treningi odbywają się raz w tygodniu, w czasie 60 minut.
Zależy nam na tym, aby zawodnik w wieku Bambini rozpoczął kształtowanie swojej sprawności ogólnej oraz dążył do zdobycia wszechstronnego „skarbu ruchowego”. To tutaj też trenerzy naszej akademii starają się zaszczepić pasje do sportu. Zajęcia odbywają się z udziałem rodziców tak aby najmłodsi zawodnicy czerpali wzorce ruchowe właśnie od nich, uświadamiając przy tym, że sport jest nieodłącznym elementem w życiu każdego z nas!

Skrzaty

Grupy G1, G2
U7 | 6-7 lat

W tej kategorii wiekowej treningi odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają od 60 do 75 minut. W trakcie zajęć staramy się pracować nad rozwojem i kształceniem u dzieci wszechstronnej sprawności ruchowej. Szkolimy z nastawieniem na zabawy indywidualne i ruchowe z piłką oraz realizujemy zadania w małych grach od 1x1-4x4.

Żaki

Grupy F1, F2
U9 | 8-9 lat

Treningi odbywają się dalej dwa razy w tygodniu w czasie 75 minut. Po stworzeniu w poprzednich latach bazy ruchowej, teraz główny nacisk kładziony jest na koordynację ruchową będącą podstawą dla nauczania i rozwoju elementów technicznych na kolejnych etapach szkolenia. W tej kategorii wiekowej nadal pracujemy nad rozwijaniem zdolności koordynacyjnych, gimnastycznych oraz realizujemy wszechstronne zadania z piłką. Poprzez małe gry poznajemy specyfikę rywalizacji 1x1. Priorytetem dla nas oraz zawodników staję się jakość wykonywania danego ćwiczenia w ramach nauczania podstawowych elementów technicznych. W ten sposób zapewniamy trening optymalny, motywujący, kształtujący i atrakcyjny. To właśnie tutaj następuje pierwsza selekcja do Akademii Futbolu Staniątki, a co za tym idzie zwiększa się ilość treningów w tygodniu do 3 jednostek.

Orliki

Grupy E1, F2
U11 | 10-11 lat

Kategoria Orlik trenuje 2-3 razy w tygodniu po 75 minut.
Podczas treningów skupiamy się głównie na intensywności, kreatywności, zabawie oraz indywidualizacji. Oprócz ciągłej pracy nad rozwojem umiejętności koordynacyjnych oraz wprowadzania podstawowych elementów technicznych w szkoleniu kładziemy nacisk na percepcję ora doskonalimy grę 1x1. Wprowadzamy podstawowe elementy z zakresu taktyki indywidualnej. Ponieważ jak wiemy „Piłka nożna to sport, w który gra się umysłem” staramy się kontrolować również wyniki w szkole, tak aby sam trening nie zaburzał rozwoju intelektualnego dziecka. Z czasem zaczynamy wprowadzać elementy związane z budowaniem modelu gry zespołu takie jak chociażby otwieranie czy budowanie akcji.
W tej kategorii również odbywa się selekcja do Akademii Futbolu Staniątki, gdzie zawodnicy trenują już 3-4 razy w tygodniu, nawet po 90 minut!

Młodziki

Grupy D1, D2
U13 | 12-13 lat

Młodzik, kategoria w której trenuje się 3 razy w tygodniu od 75 do 90 minut. Ponieważ Młodziki swoje mecze rozgrywają w formule 8+1 bramkarz głównym celem naszych zajęć jest kształtowania właściwych zachowań w fazach przejściowych A/O i O/A z uwzględnieniem doskonalenia gry na poszczególnych pozycjach w piłce 9-osobowej . Celem treningów jest racjonalizowanie wszystkich poznanych na wcześniejszych etapach szkolenia zagadnień takich jak: koordynacja ruchowa, percepcja, rozwój cech motorycznych oraz elementy techniczne.
W tym wieku następuje kolejny etap selekcji do Akademii Futbolu Staniątki, gdzie dodatkowo pojawiają się mecze mistrzowskie a ilość treningów wzrasta nawet do 4-5 jednostek.

Trampkarze

Grupy C1, C2
U15 | 14-15 lat

Trampkarz trenuje 3 razy w tygodniu w czasie 90 minut. W tej kategorii rozpoczynamy pracę nad taktyką w piłce 11-osobowej oraz grą w formacji czy też wprowadzamy specjalistyczny trening siłowy. Doskonalimy technikę i grę progresywną czyli nastawioną na poszukiwanie odpowiednich rozwiązań na boisku. Cele te realizujemy poprzez gry zadaniowe, małe gry, gry w przewagach czy gry na utrzymanie piłki. Z racji intensywnego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego charakterystycznego dla zawodników będących w tym wieku zwiększa się również zakres pracy mentalnej, która ma pomóc w kształtowaniu motywacji wewnętrznej, koncentracji, pewności siebie, umiejętności wyznaczania celów, kreatywność oraz wykorzystywania indywidualnych umiejętności dla dobra zespołu.
W tej kategorii wiekowej następuje ostatni etap selekcji i możliwość dostania się do Akademii Futbolu Staniątki, gdzie zawodnicy trenują nawet 5-6 razy w tygodniu i rozgrywają mecze mistrzowskie.