SYSTEM SZKOLENIA

Pracujemy wg system szkolenia opracowanego na podstawie Programu Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, który uwzględnia cztery obszary oddziaływania na poszczególnych etapach szkolenia: techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny i teoretyczny.

Zdajemy sobie sprawę, że szkolenie piłkarskie to długi i wszechstronny proces. Nie da się wychować kompletnego piłkarza, skupiając się jedynie na jednym, wybranym aspekcie szkolenia.

Aby zwiększyć szansę i dać możliwość dziecku na spełnienie jego a także naszych marzeń na grę na wysokim poziomie patrzymy i staramy rozwijać się wszystkie najważniejsze filary, które warunkują prawidłowy proces szkolenia a są nimi: kreatywność, intensywność, szczegółowość, indywidualizacja, edukacja i mentalność.

Jak do tego dążymy?


1. PO PIERWSZE - PLANOWANIE
Planowanie każdego sezonu w Szkole Futbolu Staniątki zaczyna się na kilka miesięcy przed pierwszymi zajęciami. Jako pierwszy powstaje makrocykl, który porządkuje naszą pracę pod kątem rozkładu okresów treningowych, przerw czy obozów letnich oraz zimowych w trakcie całego sezonu. Na tej podstawie tworzymy mezocykle czyli miesięczne pany treningowe, na bazie których akcentujemy poszczególne zagadnienia techniczno-taktyczne, motoryczne, mentalne oraz te dotyczące naszego modelu gry. Ostatnim etapem jest wypełnianie konkretnymi treściami treningowymi danych mikrocykli czyli tygodni treningowych, na które składają się 2,3 lub 4 treningi oraz mecze ligowe, sparingowe czy turnieje. Każdy mikrocykl podlega systematycznej kontroli a konspekty sprawdzane są pod kątem zgodności z naszym planem szkolenia dzięki czemu mamy pewność, że wszyscy zmierzamy w tą samą stronę!


2. PO DRUGIE - OPRACOWANIE TRENINGU
Wszystkie wymienione obszary czyli:techniczny, taktyczny, motoryczny, mentalny oraz merytoryczny są integralną częścią każdego treningu. W trakcie zajęć w każdym z ćwiczeń przenikają się i uzupełniają. Możemy wyszkolić zawodnika o dobrych parametrach technicznych natomiast w trakcie wykonania zwodu będzie potrzebował szybkości (obszar motoryczny) i pewności siebie (obszar mentalny) oraz podjęcia decyzji co do wykonania danego elementu w konkretnym sektorze boiska na bazie modelu gry swojej drużyny (obszar merytoryczny) aby stać się skutecznym w swoim działaniu. Wtedy dopiero otrzymamy zawodnika kompletnego.

3. OPO TRZECIE - REALIZACJA TRENINGU
W zależności od kategorii wiekowej nasze grupy mecze rozgrywają w składach 5,7,9 i 11 osobowych. Na pierwszym planie od najmłodszych lat skupiamy się na zadaniach indywidualnych. Wynika to z cech psychologicznych dzieci w tym weku, które na ten moment całą uwagę skupiają na swoich poczynaniach boiskowych. Od kategorii żaka zaczynamy powoli koncentrować się na zadaniach grupowych czyli tych podejmowanych w grach w równowadze czy niedowadze, ale maksymalnie skupiających po 4 zawodników z drużyny w centrum gry. W kolejnych kategoriach czyli orlik, młodzik oraz trampkarz w oparciu o rozwinięte działania indywidualne i grupowe powoli wprowadzamy działania zespołowe.

4. PO CZWARTE - KONTROLA PRACY I REZULTATÓW
Wszystkie treningi, które przeprowadzane są w naszej szkółce podlegają cotygodniowej kontroli pod kątem zgodności z programem szkolenia Szkoły Futbolu Staniątki. Dodatkowo cotygodniowe gry kontrolne dobierane są w taki sposób aby poddać "piłkarskiemu sprawdzianowi" to co było naszymi celami treningowymi w minionym mikrocyklu. Na bazie zachowań naszych zawodników podczas meczu (nie wyniku!) zawodnicy we własnym gronie podejmują się oceny indywidualnej, grupowej oraz zespołowej, na koniec wybierając w demokratyczny sposób "zawodnika meczu", który zdaniem większości zawodników w najwyższym stopniu zrealizował postawione przed meczem cele. Oprócz tego dwukrotnie w ciągu sezonu przeprowadzamy testy PZPN, z których to wyniki wysyłane są do ogólnopolskiej bazy AMO. Dodatkowo na każdym obozie letnim oraz zimowym wykonywane są testy techniczno-motoryczne.

5. PO PIĄTE - JESTEŚMY OCENIANI PRZEZ PZPN
W związku z tym, że Szkoła Futbolu Staniątki znalazła się w elitarnym gronie szkółek odznaczonych Złotą Gwiazdką Certyfikacji podlegamy stałemu monitoringowi ze strony osób odpowiedzialnych za program. Całoroczną pracę podsumowuje audyt związany ze sferą organizacyjną. Kontroli podlegają również nasze treningi. Okresowo goszczą na nich Trenerzy Monitorujący z całej Polski, którzy pod kątem organizacyjno-sportowym sprawdzają poziom naszych jednostek treningowych. Każda taka wizyta kończy się oceną podsumowującą, która daje nam wskazówki na drodze do dalszego rozwoju.

Bambini

Grupa H
U5 | 2-5 lat

W tej kategorii wiekowej treningi odbywają się raz w tygodniu, w czasie 60 minut.
Zależy nam na tym, aby zawodnik w wieku Bambini rozpoczął kształtowanie swojej sprawności ogólnej oraz dążył do zdobycia wszechstronnego „skarbu ruchowego”. To tutaj też trenerzy naszej akademii starają się zaszczepić pasje do sportu. Zajęcia odbywają się z udziałem rodziców tak aby najmłodsi zawodnicy czerpali wzorce ruchowe właśnie od nich, uświadamiając przy tym, że sport jest nieodłącznym elementem w życiu każdego z nas!

Skrzaty

Grupy G1, G2
U7 | 6-7 lat

W tej kategorii wiekowej treningi odbywają się dwa do trzech razy w tygodniu i trwają od 60 do 75 minut. W trakcie zajęć staramy się pracować nad rozwojem i kształceniem u dzieci wszechstronnej sprawności ruchowej. Szkolimy z nastawieniem na zabawy indywidualne i ruchowe z piłką oraz realizujemy zadania w małych grach od 1x1-4x4.

Żaki

Grupy F1, F2
U9 | 8-9 lat

Treningi odbywają się od trzech do czterech razy w tygodniu w czasie 75 minut. Po stworzeniu w poprzednich latach bazy ruchowej, teraz główny nacisk kładziony jest na koordynację ruchową będącą podstawą dla nauczania i rozwoju elementów technicznych na kolejnych etapach szkolenia. W tej kategorii wiekowej nadal pracujemy nad rozwijaniem zdolności koordynacyjnych, gimnastycznych oraz realizujemy wszechstronne zadania z piłką. Poprzez małe gry poznajemy specyfikę rywalizacji 1x1. Priorytetem dla nas oraz zawodników staję się jakość wykonywania danego ćwiczenia w ramach nauczania podstawowych elementów technicznych. W ten sposób zapewniamy trening optymalny, motywujący, kształtujący i atrakcyjny. To właśnie tutaj następuje pierwsza selekcja do Akademii Futbolu Staniątki, a co za tym idzie zwiększa się ilość treningów w tygodniu do nawet czterech jednostek.

Orliki

Grupy E1, F2
U11 | 10-11 lat

Kategoria Orlik trenuje również od trzech do czterech razy w tygodniu ale wydłuża się czas treningu do 90 minut.
Podczas treningów skupiamy się głównie na intensywności, kreatywności, zabawie oraz indywidualizacji. Oprócz ciągłej pracy nad rozwojem umiejętności koordynacyjnych oraz wprowadzania podstawowych elementów technicznych w szkoleniu kładziemy nacisk na percepcję ora doskonalimy grę 1x1. Wprowadzamy podstawowe elementy z zakresu taktyki indywidualnej. Ponieważ jak wiemy „Piłka nożna to sport, w który gra się umysłem” staramy się kontrolować również wyniki w szkole, tak aby sam trening nie zaburzał rozwoju intelektualnego dziecka. Z czasem zaczynamy wprowadzać elementy związane z budowaniem modelu gry zespołu takie jak chociażby otwieranie czy budowanie akcji.
W tej kategorii również odbywa się selekcja do Akademii Futbolu Staniątki, gdzie zawodnicy trenują już cztery-pięc razy w tygodniu po 90 minut!

Młodziki

Grupy D1, D2
U13 | 12-13 lat

Młodzik, kategoria w której trenuje się od czterech do pięciu razy w tygodniu już po 90 minut. Ponieważ Młodziki swoje mecze rozgrywają w formule 8+1 bramkarz głównym celem naszych zajęć jest kształtowania właściwych zachowań w fazach przejściowych A/O i O/A z uwzględnieniem doskonalenia gry na poszczególnych pozycjach w piłce 9-osobowej . Celem treningów jest racjonalizowanie wszystkich poznanych na wcześniejszych etapach szkolenia zagadnień takich jak: koordynacja ruchowa, percepcja, rozwój cech motorycznych oraz elementy techniczne.
W tym wieku następuje kolejny etap selekcji do Akademii Futbolu Staniątki, gdzie dodatkowo pojawiają się mecze mistrzowskie a ilość treningów wzrasta nawet do 6 jednostek tygodniowo w tym mecze mistrzowskie.

Trampkarze

Grupy C1, C2
U15 | 14-15 lat

Trampkarz, podanie jak młodzik trenuje od trzech do pięciu razy w tygodniu w czasie 90 minut. W tej kategorii rozpoczynamy pracę nad taktyką w piłce 11-osobowej oraz grą w formacji czy też wprowadzamy specjalistyczny trening siłowy. Doskonalimy technikę i grę progresywną czyli nastawioną na poszukiwanie odpowiednich rozwiązań na boisku. Cele te realizujemy poprzez gry zadaniowe, małe gry, gry w przewagach czy gry na utrzymanie piłki. Z racji intensywnego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego charakterystycznego dla zawodników będących w tym wieku zwiększa się również zakres pracy mentalnej, która ma pomóc w kształtowaniu motywacji wewnętrznej, koncentracji, pewności siebie, umiejętności wyznaczania celów, kreatywność oraz wykorzystywania indywidualnych umiejętności dla dobra zespołu.
W tej kategorii wiekowej następuje ostatni etap selekcji i możliwość dostania się do Akademii Futbolu Staniątki, gdzie zawodnicy trenują nawet 6 razy w tygodniu i rozgrywają mecze mistrzowskie.