Polityka bezpieczeństwa dzieci

W 2023 roku Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził w życie Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Jej celem jest wzmocnienie ochrony wszystkich dzieci tj. osób poniżej 18 roku życia, które uprawiają piłkę nożną. Przede wszystkim dokument ten zawiera katalog dobrych praktyk i wytycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka nadużyć wobec dzieci jak również ustanowić w klubowych sportowych odpowiednie zasady postępowania dla trenerów współpracowników, rodziców i dzieci. Polityka Bezpieczeństwa Dzieci jest dokumentem ważnym dla trenerów, ale również młodych zawodników i ich opiekunów prawnych. Każdy młody zawodnik i rodzić powinien być świadomy swoich praw jak również procedur na wypadek zaistnienia nadużycia wobec młodego zawodnika.

Głównym celem podejmowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki działań jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym, pozytywnym i pełnym szacunku oraz radości dla wszystkich dzieci. Od lat każdy Trener pracujący z dziećmi jest przez nas weryfikowany w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dniem 15 lutego 2024 roku wdrażamy dokument stworzony przez PZPN - "Polityka bezpieczeństwa dzieci PZPN". Każdy nasz Trener zapoznał się z nim i zobowiązał do stosowania.

Każdy rodzic, pracownik czy osoba postronna powinien, a właściwie - ma obowiązek zgłosić podejrzenie nadużycia czy złej praktyki do zarządu stowarzyszenia. Zachęcamy do korzystania z adresu e-mail:kontakt@szkolafutbolu.pl

Wraz z przyjęciem powyżej polityki przez PZPN miała miejsce również promocja telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja działa w celu ochrony osób pokrzywdzonych i prowadzi ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 (brak jakichkolwiek opłat za rozmowę). Pod powyższym numerem dostępni są konsultacji gotowi do rozmów z dziećmi i młodzieżą.

Dokument "Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN" jest dostępny TUTAJ