Badania medyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież z dnia 14 kwietnia 2011 r. wraz z późniejszą zmianą z dnia 27 lutego 2019 r. a także wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej każde dziecko uczęszczające na zajęcia w Szkole Futbolu Staniątki oraz Akademii Futbolu Staniątki musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu - rozpoczynając od kategorii Skrzat Młodszy (U-7).

Zaświadczenie lekarskie może wydać lekarz medycyny sportowej jak również lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie wyników badań:
1) badanie EKG
2) badanie OB
3) morfologia ogólna
4) stężenie glukozy w surowicy krwi
5) badanie ogólne moczu

Zaświadczenie jest ważne rok od wydania chyba, że lekarz orzecznik zdecyduje o krótszym terminie.

Ważną kartę zdrowia należy dostarczyć trenerowi prowadzącemu:
1) aktualni zawodnicy minimum 1 dzień przed końcem ważności aktualnej karty zdrowia,
2) nowi zawodnicy nie pózniej niż 21 dni od daty zapisania.

Zawodnik, który nie dostarczy aktualnej karty zdrowia we wskazanym terminie, nie może brać udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez Szkołę Futbolu Staniątki.

Od 1 marca 2019 r. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie tylko lekarza medycyny sportowej.

Dlaczego warto udać się do lekarza medycyny sportowej?

Pamiętajmy, że badania sportowe to nie tylko formalność, ale i gwarancja, że Państwa dziecko może uprawiać sport bez zagrożenia dla zdrowia. Pozwalają one sprawdzić, jak organizm Waszego dziecka reaguje na wzmożony wysiłek fizyczny i czy pod wpływem obciążeń treningowych nie wystąpiły nadmierne przeciążenia poszczególnych narządów lub części ciała. Ich celem jest również wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą eliminować Wasze dziecko z uprawiania sportu.
Lekarz medycyny sportowej ma w tej dziedzinie szersze doświadczenie i może dostrzec coś czego nie zauważy lekarz rodzinny, dlatego pomimo braku obowiązku – zachęcamy do korzystania ze specjalistów.