EDU-PACZKA #3

Szanowni Rodzice,
przesyłamy link do edu-paczki #3 pt. „Jak pomóc dziecku przygotować się do meczu/zawodów/turnieju?”, a w niej:

1) jaką rolę pełnią mecze, zawody i turnieje we wszechstronnym rozwoju dzieci?
2) czym jest nastawienie na rozwój i jak je kształtować u dzieci?
3) 4 techniki pomocne w przygotowaniu się dziecka do meczu/zadowów/turnieju
4) czy wyniki w sporcie dzieci są ważne? moja perspektywa i argumentacja