Nagrody

Szkoła Futbolu Staniątki w ramach prowadzenia działaności Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu przekazuje nagrody na organizowane lokalnie wydarzenia sportowe i kulturalne przez różne podmioty.