Społeczna
Odpowiedzialność

Czy słyszałaś/eś kiedyś o „CSR”?

Jeśli nie to pozwól, że wyjaśnimy Ci: czym jest, jakie są najpopularniejsze narzędzia realizacji oraz jakie niesie za sobą korzyści, a jeżeli doskonale wiesz na czym to wszystko polega, to powiemy Ci w jaki sposób Szkoła Futbolu Staniątki radzi sobie ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie.

CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.

Warto dodać, że odpowiedzialny biznes to długotrwały proces zarządzania strategicznego, którego głównym aspektem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami, zarówno pracownikami, dostawcami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami. Są to głównie działania prospołeczne i proekologiczne, prowadzone równorzędnie z działalnością przewodnią organizacji.

 

Korzyści jakie niesie za sobą CSR:

-Wzrost zainteresowania inwestorów,
-Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy,
-Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi,
-Wzrost konkurencyjności,
-Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy,
-Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników,
-Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

 

Jak postrzegana jest firma, która prowadzi odpowiedzialny biznes?

Firma odpowiedzialna społecznie jest otwarta i słucha swojego otoczenia, prowadzi dialog z różnymi grupami tzw. interesariuszy (pracownicy, dostawcy, społeczności lokalne), wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności oraz dba o długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa (a nie szybkie zyski).

 

Pewnie zastanawiasz się dlaczego o tym piszemy? 

Szkoła Futbolu Staniatki, to nic innego jak organizacja, która od lat związana jest ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działamy na wielu frontach – bardziej niż wszystko inne, pomijając treningi, cechuje nas zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, które objawia się u nas poprzez: organizowanie zajęć dla szkół i przedszkoli, programy dla stażystów, program wolontariatu oraz doskonalenia pracowników, angażowanie się w organizacje lokalnych inicjatyw sportowych i społecznych, a także przekazywanie nagród na różne konkursy!

Wierzymy, że nie trzeba zmieniać świata, aby zrobić coś dobrego, czasem wystarczy zacząć od siebie samych, może nawet działać lokalnie i nie oczekiwać niczego w zamian… Jako Szkoła Futbolu zawsze staramy się być przykładem dla tych, na których nam najbardziej zależy. Staramy się edukować i dawać przykład nie tylko pod względem sportowym ale również społecznym. Mamy świadomość, że kariera sportowca kiedyś ma swój koniec, a odpowiednio dbając o dobre fundamenty dziecka, możemy być pewni, że wyrośnie na przede wszystkim dobrego człowieka, sport sam w sobie jest przepiękną drogą życiową oraz wspaniałą lekcją szacunku do drugiego człowieka i warto o tym pamiętać!”