Nidec

Organizacja pikniku sportowego na stadionie sportowym w Staniątkach w roku 2017