Przygoda z piłką zaczyna się tutaj...
Zrzut ekranu 2019-08-26 o 20.48.41

ubezpieczenie NNW PZU PZPN dla piłkarzy

Zachęcamy do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Podobnie jak rok temu proponujemy skorzystanie z oferty PZU przygotowanej specjalnie dla piłkarzy. Obecna polisa dla ubezpieczonych kończy się 23 września 2019r.

Jak działa piłkarskie ubezpieczenie

Polisa NNW PZU/PZPN stworzona została przez PZU S.A. jako rozwiązanie zapewniające realną ochronę ubezpieczeniową dla zawodników piłkarskich klubów sportowych, zrzeszonych w PZPN   i Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Głównym celem powiązania w jednym produkcie ubezpieczeniowym ubezpieczenia NNW z ubezpieczeniem zdrowotnym (koszty leczenia i rehabilitacji) jest jak najszybszy powrót kontuzjowanego zawodnika do uprawiania sportu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

Polisa NNW PZU/PZPN chroni zawodnika zarówno podczas treningu, meczu, zgrupowań szkoleniowych, jak i w czasie innych sportowych zajęć, organizowanych lub nadzorowanych przez klub lub jego szkółkę piłkarską. Zakres ochrony w programie PZU dla piłki nożnej obejmuje:

 1. złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 2. obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu,
 3. następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia za następstwa wypadku. W przypadku ubezpieczenia imiennego ubezpieczeni zawodnicy mogą skorzystać z pomocy medycznej (diagnostyki i leczenia) w sieci placówek PZU.*

 

Zakres i charakter świadczeń z tytułu ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje wachlarz świadczeń, które tworzą standard polisy NNW PZU/PZPN:

 1. koszty leczenia, w tym koszty rehabilitacji,
 2. koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 3. koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 4. świadczenie za leczenie uciążliwe,
 5. trwały uszczerbek na zdrowiu,
 6. śmierć ubezpieczonego,
 7. usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

 

Co zapewnia pomoc assistance

 1. transport medyczny,
 2. dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
 3. dostawę leków,
 4. pomoc domową, wizytę lekarza/pielęgniarki w miejscach pobytu,
 5. dostęp do infolinii medycznej i telefoniczną konsultację z lekarzem Centrum Alarmowego PZU.

 

W ramach ubezpieczenia sami mogą Państwo zdecydować na jaką sumę ubezpieczycie Państwo swoje dziecko:

tabela NNW

W porównaniu do lat ubiegłych koszt ubezpieczenia znacznie wzrósł. Główną przyczyną jest wskaźnik szkodowości portfela ubezpieczeń w programie dla piłki nożnej, czyli pogarszające się relacje pomiędzy liczbą szkód (w tym kontuzji i urazów wymagających specjalistycznego leczenia i rehabilitacji) a składką z tytułu ubezpieczenia.

Co przynosi aktualna tabela taryf w polisie NNW PZU/PZPN:

 • zachowany został wyjątkowy zakres świadczeń ubezpieczenia NNW PZU/PZPN, co wynika z jego unikalnej konstrukcji: tradycyjnego ubezpieczenia NNW (trwały uszczerbek na zdrowiu) połączonego z  ubezpieczeniem zdrowotnym (koszty leczenia i rehabilitacji),
 • wzrosła wysokość składek ubezpieczeniowych, przy czym w przyjętym rozwiązaniu jest ona zależna od wieku ubezpieczanych zawodników (cztery kategorie wiekowe: do 12 lat, 13-15 lat, 16-21 lat, powyżej 22 lat),
 • PZU gwarantuje jak dotychczas wysoki standard likwidacji i systemu obsługi szkód, począwszy  od dedykowanej infolinii do zgłaszania szkód, poprzez szybkie umawianie wizyt u lekarza, organizację diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, aż po zabiegi operacyjne w tzw. bezkosztowym modelu rozliczeń szkód oraz  sprawne dokonywanie zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji przy zastosowaniu standardowego modelu rozliczania szkody.

Jak przystąpić do ubezpieczenia:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy wybierając składkę i wysłać skan formularza mailem do dnia 15.09.2019 na adres d.turecka@szkolafutbolu.pl
 • wpłacić na nr konta Pekao: 22 1240 5080 1111 0010 6357 5199 wybraną przez siebie składkę do dnia 18.09.2019

Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 24.09.2019.

 

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

 

Dokumenty do pobrania:

 

NNW PZU PZPN – Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie zawodnika

1. OWU_PZU NNW_7B12_III

2. Postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU NNW

5. Tabela Świadczeń dla zawodników NNW PZU PZPN

6. NNW PZU PZPN – Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

7. Informacja o dystrybutorze – Kahlenberg Services PZU

8. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Grupowe


Instytucje

umigniepolomice2
powiat2
malopolska-web
ministerstwo2


Główni Sponsorzy

arispol2
oscieznica2

Sponsorzy


Sponsorzy techniczni

beko2
algida2
spar2
coca_cola2

Patroni Medialni

dziennik2
rmfmaxxx2
gazetaniepolomicka2
futmal2

PartnerzyCreated by Szkoła Futbolu Staniątki All rights reserved