SportsManago

System SportsManago to zewnętrzny system CRM w którym każdy rodzic znajdzie wszystkie niezbędne informacje na temat postępów swojego dziecka w Szkole Futbolu Staniątki.

Zawarte w nim informacje na temat każdego zawodnika dotyczą frekwencji, udziału we współzawodnictwie sportowym, ważności badań medycznych czy przebytych kontuzjach a informacje te są uzupełniane na bieżąco przez trenerów prowadzących.

Widok kalendarza ułatwi dostosowanie swojego planu dnia do terminu treningów oraz zaplanowanych rozgrywek ligowych.

System ten również służy jako kanał komunikacji pomiędzy rodzicem a trenerem jak również pomiędzy rodzicem a administratorem.

 

Posiadanie konta w systemie SportsManago jest obowiązkowe dla każdego rodzica, który zapisał swoje dziecko do Szkoły Futbolu Staniątki.

Rodzic który oddał uzupełnioną kartę zgłoszeniową automatycznie otrzyma od administratora informację o utworzeniu konta. Należy wtedy aktywować konto klikając „zaloguj się”

Zaloguj sięarrows