Przygoda z piłką zaczyna się tutaj...
stypendium_informacja

Rusza nabór do II edycji Stypendium Bądź Następny

Miło nam poinformować, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią otwieramy II edycję Konkursu Wniosków do Stypendium Sportowego Bądź Następny.

„Stypendium będzie miało za zadanie ułatwić oraz pomóc najbardziej zdolnym zawodnikom ale również zawodnikom, którzy znajdują się w gorszej sytuacji materialnej rozwijać swoją sportową pasję w Szkole Futbolu Staniątki. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi mimo małego budżetu jakim dysponujemy, przekazane środki pomogą wybranym zawodnikom zostać jeszcze lepszymi piłkarzami i ludźmi. Wierzymy również, że z czasem będziemy pozyskiwać coraz większe środki finansowe z tytułu umów sponsorskich i darowizn a co za tym idzie pomagać większej ilości zawodnikom z każdą kolejną edycją konkursu” - Turecki Krzysztof, Dyrektor Operacyjny SFS.


 

Najważniejsze założenia II edycji Konkursu Wniosków:

I. Obszary objęte dofinansowaniem

a)  dofinansowania do opłaty miesięcznej,

b)  dofinansowania do udziału w obozie wyjazdowym/obozie stacjonarnym

c)  dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego tylko w sklepie SFS,

d)  dofinansowanie do treningów indywidualnych prowadzonych tylko przez trenerów SFS

 

II. Termin składania wniosków 

Wnioski można składać jedynie poprzez wypełnienie formularza poniżej w dniach 19 września – 3 października 2019 roku.

 

III. Termin roztrzygnięcia konkursu wniosków 

Lista osób, którym zostało przyznane Stypendium Sportowe Bądź Następny zostanie opublikowana nie później niż do dnia 20 października 2019 roku.

 

IV. Wysokość budżetu 

Wysokość budżetu II edycji Stypendium Bądź Następny to 3.000 zł. Kwota ta pochodzi z tytułu umowy Sponsorskiej na rok 2019 z firmą Ościeżnica Staniątki.


 

Ze szczegółowym Regulaminem Konkursu Wniosków Stypendium Sportowego Bądź Następny można zapoznać się TUTAJ

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o uważne zapoznanie się z Stypendium Bądź Następny

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane Zawodnika:

Imię i nazwisko

Data urodzenia (w formacie rrrr-mm-dd)

Grupa treningowa

Trener prowadzący

Dane Zgłaszającego (rodzic/opiekun prawny):

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Wnioskowane stypendium:

(wybierz 1 lub 2 obszary dofinansowania)


Powód złożenia wniosku / krótki opis sytuacji materialnej
(ilość członków rodziny, dochód przypadający na jednego członka rodziny, inne ważne z punktu widzenia Wnioskodawcy informacje o sytuacji materialnej i społecznej)

Załączniki:

a) zaświadczenie potwierdzające średnią ocen oraz ocenę z zachowania z danej placówki oświatowej

b) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę wniosku

Oświadczenia:

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin przyznawania stypendium sportowego Bądź Następny na rok 2019
 Wyrażam zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), na przetwarzanie przez administratora, tj. Szkołę Futbolu Staniątki z siedzibą w Staniątkach, Staniątki 703, 32- 005 Niepołomice, o numerze NIP 6832047334 (dalej „Administrator”) danych osobowych podanych formularzu, w celu realizacji umowy lub usługi, której formularz dotyczy, w tym również w celu podejmowania akcji edukacyjnych Stowarzyszenia, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku, a także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej i mediach społecznościowych

 


Instytucje

umigniepolomice2
powiat2
malopolska-web
ministerstwo2


Główni Sponsorzy

arispol2
oscieznica2

Sponsorzy


Sponsorzy techniczni

beko2
algida2
spar2
coca_cola2

Patroni Medialni

dziennik2
rmfmaxxx2
gazetaniepolomicka2
futmal2

PartnerzyCreated by Szkoła Futbolu Staniątki All rights reserved