Przygoda z piłką zaczyna się tutaj...
stypendium_informacja

Otwieramy Konkurs Wniosków do stypendium sportowego Bądź Następny

Miło nam poinformować, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią otwieramy I edycję Konkursu Wniosków do Stypendium Sportowego Bądź Następny.

„Stypendium będzie miało za zadanie ułatwić oraz pomóc najbardziej zdolnym zawodnikom ale również zawodnikom, którzy znajdują się w gorszej sytuacji materialnej rozwijać swoją sportową pasję w Szkole Futbolu Staniątki. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi mimo małego budżetu jakim dysponujemy, przekazane środki pomogą wybranym zawodnikom zostać jeszcze lepszymi piłkarzami i ludźmi. Wierzymy również, że z czasem będziemy pozyskiwać coraz większe środki finansowe z tytułu umów sponsorskich i darowizn a co za tym idzie pomagać większej ilości zawodnikom z każdą kolejną edycją konkursu” – Turecki Krzysztof, Dyrektor Operacyjny SFS.


 

Najważniejsze założenia I edycji Konkursu Wniosków:

I. Obszary objęte dofinansowaniem

a)  dofinansowania do opłaty miesięcznej,

b)  dofinansowania do udziału w obozie wyjazdowym/obozie stacjonarnym/półkolonii organizowanej tylko przez SFS,

c)  dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego tylko w sklepie SFS,

d)  dofinansowanie do treningów indywidualnych prowadzonych tylko przez trenerów SFS

 

II. Termin składania wniosków 

Wnioski można składać jedynie poprzez wypełnienie formularza poniżej w dniach 1-15 lutego 2019 roku.

 

III. Termin roztrzygnięcia konkursu wniosków 

Lista osób, którym zostało przyznane Stypendium Sportowe Bądź Następny zostanie opublikowana nie później niż do dnia 8 marca 2019 roku.

 

IV. Wysokość budżetu 

Wysokość budżetu I edycji Stypendium Bądź Następny to 3.000 zł. Kwota ta pochodzi z tytułu umowy Sponsorskiej na rok 2019 z firmą Ościeżnica Staniątki.


 

Ze szczegółowym Regulaminem Konkursu Wniosków Stypendium Sportowego Bądź Następny można zapoznać się TUTAJ

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Stypendium Bądź Następny

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane Zawodnika:

Imię i nazwisko

Data urodzenia (w formacie dd-mm-rrrr)

Grupa treningowa

Trener prowadzący

Dane Zgłaszającego (rodzic/opiekun prawny):

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Wnioskowane stypendium:

(wybierz 1 lub 2 obszary dofinansowania)


Powód złożenia wniosku / krótki opis sytuacji materialnej
(ilość członków rodziny, dochód przypadający na jednego członka rodziny, inne ważne z punktu widzenia Wnioskodawcy informacje o sytuacji materialnej i społecznej)

Załączniki:

a) zaświadczenie potwierdzające średnią ocen oraz ocenę z zachowania z danej placówki oświatowej

b) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę wniosku

Oświadczenia:

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin przyznawania stypendium sportowego Bądź Następny na rok 2019
 Wyrażam zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), na przetwarzanie przez administratora, tj. Szkołę Futbolu Staniątki z siedzibą w Staniątkach, Staniątki 703, 32- 005 Niepołomice, o numerze NIP 6832047334 (dalej „Administrator”) danych osobowych podanych formularzu, w celu realizacji umowy lub usługi, której formularz dotyczy, w tym również w celu podejmowania akcji edukacyjnych Stowarzyszenia, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku, a także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej i mediach społecznościowych

 


Instytucje

umigniepolomice2
powiat2
malopolska-web
ministerstwo2


Główni Sponsorzy

arispol2
oscieznica2

Sponsorzy


Sponsorzy techniczni

beko2
algida2
spar2
coca_cola2

Patroni Medialni

dziennik2
rmfmaxxx2
gazetaniepolomicka2
futmal2

PartnerzyCreated by Szkoła Futbolu Staniątki All rights reserved