Komunikat dotyczący składki członkowskiej za kwiecień

Szanowni Rodzice!

W Szkole Futbolu Staniątki kierujemy się wartościami, z których najważniejsza to „dobro dziecka”. Staramy się wykonywać swoją pracę najlepiej jak umiemy, stale się uczyć, rozwijać i wyciągać wnioski z niepowodzeń.

Nie jest tajemnicą, że funkcjonujemy dla Was i Waszych dzieci, ale też dzięki Wam. To Wy – Rodzice, poprzez dokonywanie miesięcznych opłat członkowskich sprawiacie, że możemy sprawnie realizować się w naszej pasji i przekazywać ją Waszym dzieciom.

Mimo iż składka członkowska w rozumieniu „Ustawy o Stowarzyszeniach” powinna być opłacana regularnie przez każdego zapisanego członka stowarzyszenia, a Państwo stają się nimi w momencie podpisania karty zgłoszeniowej i nie jest ona związana z świadczeniami jakie dane stowarzyszenie realizuje, to z uwagi na zaistniałą sytuację oraz wynikające z niej konsekwencje dla funkcjonowania naszego stowarzyszenia, podjęliśmy trudną decyzję na nadzwyczajnym zebraniu zarządu o wprowadzeniu do regulaminu zmian dotyczących opłat członkowskich, o następującym brzmieniu:

„W przypadku, kiedy stowarzyszenie z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie mogło realizować swoich celów i zadań statutowych wymienionych w Rozdziale II, §9 i §10 Statutu Szkoły Futbolu Staniątki  dłużej niż 2 tygodnie w danym miesiącu, składka członkowska wynosi 50% należnej obowiązującej kwoty”

Przypominamy, że planowo z dniem 30 marca mieliśmy przejść na letni harmonogram treningów, w których obowiązują następujące składki członkowskie dla poszczególnych grup wiekowych:

  • zajęcia dla 2-3 latków : 80,00 zł,
  • zajęcia dla 4-5 latków : 60,00 zł,
  • zajęcia dla 6-15 latków : 100,00 zł,

Naszą decyzję oparliśmy o bieżącą analizę budżetu (przesunięcie programów dotacji, brak wsparcia z tytułu umów sponsorskich, brak możliwości organizacji turniejów i innych zadań) i prognozę wpływu obecnej sytuacji na dalsze funkcjonowanie stowarzyszenia. Mimo „zawieszenia” działalności, jesteśmy zobowiązani do regulowania opłat stałych jakie wynikają z naszej specyfiki działania.

W tym trudnym czasie chcemy również zapewnić częściowe wynagrodzenie kadry szkoleniowej, dla której praca w SFS jest ważnym źródłem dochodów.

Brak ciągłości działań w poszczególnych płaszczyznach może doprowadzić do problemów, które mogą w przyszłości odbić się negatywnie na dalszym naszym funkcjonowaniu globalnym, jak i poszczególnych grup treningowych.

Liczymy na zrozumienie i solidarne wsparcie naszego stowarzyszenia w tej trudnej sytuacji. Ponadto zapewniamy, że nasi trenerzy są do Państwa i Państwa dzieci dyspozycji telefonicznej i mailowej. Jednak to na Was Rodzice ciąży teraz odpowiedzialność podtrzymania i rozwoju pasji do piłki u swoich dzieci, a zespół Szkoły Futbolu Staniątki  postara się w tym Państwu pomóc najlepiej jak umie w obecnej sytuacji.

Informujemy również, że zaplanowaliśmy tak harmonogram treningów na sezon letni, że w miesiącach maj i czerwiec będziemy chcieli w miarę możliwości odrobić jak najwięcej treningów w dodatkowych terminach a rozważamy również organizację zajęć w miesiącach lipiec i sierpień.

Ponieważ ta sytuacja dotyka nas wszystkich a więc także wiele zakładów pracy, które zmniejszyły, a nawet zawiesiły całkowicie swoją działalność, chcemy poinformować, że w uzasadnionych przypadkach zarząd SFS może odroczyć wpłatę lub rozłożyć ją na raty. W takiej sytuacji należy wysłać informacje na adres kontakt@szkolafutbolu.pl tytułem „składka członkowska kwiecień – imię i nazwisko dziecka”.

Na bieżąco monitorujemy sytuację i przygotowujemy się na różne scenariusze. Zależy nam aby osiągnąć kompromis w tej trudnej sytuacji – chcemy dalej funkcjonować na najwyższym możliwym poziomie, a jednocześnie liczymy się z Państwa możliwościami finansowymi. Mamy nadzieję, że Państwo zrozumiecie naszą decyzję i okażecie się jej przychylni.

 

Jako stowarzyszenie Społecznie Odpowiedzialne, które angażuje się w wiele akcji społecznych pragniemy również teraz dołączyć do wspólnej walki o zdrowie nas wszystkich i wesprzeć służbę zdrowia od której szczególnie dzisiaj tak wiele zależy.

Każda wpłacona kwota do 10 kwietnia większa niż 50% za składkę członkowską zostanie przekazana na akcję „SFS Z MEDYKAMI” i wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu w walce z wirusem dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Każda osoba, która zdecyduje się na taką pomoc zostanie umieszczona na honorowym dyplomie, który zostanie wręczony razem z darowizną. Ponadto SFS do tej kwoty, ze środków własnych pochodzących z dochodu organizacji Piłkarskich Mistrzostw Firm przeznaczy równowartość zebranej kwoty jednak nie większą niż 1.000,00 zł.

Liczymy na zaangażowanie i solidarność – kolejny raz pokażmy, że Szkole Futbolu Staniątki i całej nasza społeczności którą wspólnie tworzymy obecna sytuacja nie jest obojętna.

 

Z poważaniem,
Turecki Krzysztof
Dyrektor Operacyjny SFS